Φορολογικά θέματα

 
Παραδείγματα υπολογισμού του νέου φόρου κατοχής των ακινήτων – Αναλυτικά το σχέδιο
Η κλίμακα υπολογισμού του «συμπληρωματικού» φόρου ακινήτων – Ποιοι θα πληρώσουν και πόσα με το χαράτσι που «βαπτίζεται» φόρος, προκειμένου να καθιερωθεί σε μόνιμη βάση
15.11.2013
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
georgepalaitsakis@gmail.com
εκτύπωση αύξηση μεγέθους κειμένου μείωση μεγέθους κειμένου

 

Σημαντικές…μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών και για τα περισσότερα αγροτεμάχια προβλέπει το νέο σχέδιο για την φορολογία των ακινήτων, το οποίο προωθούν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αν συγκριθεί με το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που είχε καταρτίσει το υπουργείο Οικονομικών αλλά απορρίφθηκε από τα δύο κυβερνητικά κόμματα.

Από την άλλη πλευρά όμως, με το νέο σχέδιο επέρχονται αυξήσεις φόρων για πολλές καλλιεργούμενες εκτάσεις γης εκτός σχεδίου που ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς επίσης και για περίπου 300.000 φορολογούμενους που κατέχουν κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Οι τελευταίοι θα πληρώνουν ταυτόχρονα δύο φόρους για τα ίδια ακίνητα.

Ουσιαστικά, με το νέο σχέδιο το φορολογικό βάρος μεταφέρεται από τους φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία μικρής αξίας αποτελούμενη από κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων και εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων σε όσους κατέχουν αστικά ακίνητα συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ αλλά και σε χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα αγρότες!

Τα δύο κυβερνητικά κόμματα συμφώνησαν να επιβληθεί ένας νέος φόρος ακινήτων ξεχωριστά σε κάθε κτίσμα, οικόπεδο και αγροτεμάχιο καθώς και ένας δεύτερος συμπληρωματικός ή πρόσθετος φόρος, σαν το ισχύοντα σήμερα ΦΑΠ, στον οποίον όμως το ατομικό αφορολόγητο όριο θα είναι αυξημένο από τις 200.000 στις 300.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα. Ο συμπληρωματικός φόρος θα επιβάλλεται δηλαδή σε κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον η συνολική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει είναι μεγαλύτερη των 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισπρακτικός στόχος που τίθεται με το νέο σχέδιο χαμηλώνει από τα 2,9 στα 2,65 δισ. ευρώ. Επιδιώκεται δηλαδή η είσπραξη ποσού μικρότερου κατά 250 εκατ. ευρώ από αυτό που είχε αρχικά τεθεί ως στόχος. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι η βεβαίωση του φόρου θα ανέλθει στο ποσό των 3,214 δισ. (3,1 δισ. ευρώ χωρίς τα αγροτεμάχια και άλλα 114 εκατ. ευρώ για τα αγροτεμάχια) και η είσπραξη θα φθάσει στα 2,65 δισ. ευρώ (μέση εισπραξιμότητα 82%).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που «διέρρευσαν» από τα κομματικά στρατόπεδα, ο νέος φόρος ακινήτων προτείνεται να ονομαστεί Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Φ.Ι.Α.)! Θα αποτελείται από τον κύριο και τον συμπληρωματικό φόρο.

Α. Ο κύριος φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών και εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκοτόπους κ.λπ.). Θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:

1. Κτίρια: Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια (το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων προέβλεπε για τα κτίρια συντελεστή βασικού φόρου κυμαινόμενο από 2,3 έως 17 ευρώ ανά τ.μ. σε 20 φορολογικά κλιμάκια). Για κάθε κτίσμα, ο βασικός φόρος θα προκύπτει με πολλαπλασιασμό του συντελεστή βασικού φόρου που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου επί τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας των κύριων χώρων του. Στη συνέχεια ο βασικός φόρος θα μεταβάλλεται ανάλογα με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτίσματος. Συγκεκριμένα, θα πολλαπλασιάζεται διαδοχικά με συντελεστές που «αποτυπώνουν» την παλαιότητα του κτιρίου, τον όροφο και τον αριθμό των προσόψεων που έχει το ακίνητο σε δρόμους. Σε περίπτωση που το κτίσμα είναι μονοκατοικία προβλέπεται πρόσθετος συντελεστής μονοκατοικίας, με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το γινόμενο που θα έχει προκύψει από τους προηγούμενους πολλαπλασιασμούς.

Για τα κτίρια ειδικών συνθηκών (διατηρητέα, υπό απαλλοτρίωση κ.λπ.) προβλέπεται μειωτικός συντελεστής 0,5, ο οποίος θα περιορίζει τον τελικό φόρο κατά 50%. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα φορολογούνται με το 10% του κανονικού συντελεστή βασικού φόρου. Για τα κτίσματα που προορίζονται για αγροτική χρήση (μαντριά, στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, θερμοκήπια, χώροι αποθήκευσης προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λπ.) θα προβλέπεται πλήρης απαλλαγή.

Οι επιβαρύνσεις που θα προκύπτουν από το νέο φόρο, για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερες από 4,4% έως 21,6% σε σύγκριση με αυτές που προκαλεί το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), το οποίο επιβάλλεται σήμερα μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Μεσοσταθμικά, ο νέος φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα θα είναι μειωμένος κατά 16% σε σύγκριση με το ΕΕΤΑ.

2. Οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών: Ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα, σε 25 κλιμάκια. Υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Μεσοσταθμικά, οι επιβαρύνσεις που θα προκύπτουν θα είναι μειωμένες κατά 83% σε σύγκριση με τις επιβαρύνσεις που προκαλούσε ο ΕΝ.ΦΑ!

3. Αγροτεμάχια, αγροί, βοσκότοποι και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών:Ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα ή στο 0,001 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προβλέπεται επίσης συντελεστής θέσης κλιμακούμενος από 1 έως 3, συντελεστής άρδευσης 1,1, συντελεστής χρήσης 0,1 για τις δασικές εκτάσεις, 0,5 για τους βοσκοτόπους, 2 για τις καλλιέργειες κάθε είδους, 5 για τα λατομεία και 8 για τις υπαίθριες εκθέσεις! Στις εκτάσεις υπό απαλλοτρίωση θα εφαρμόζεται μειωτικός «συντελεστής απαλλοτρίωσης» 0,75, ενώ για τις εκτάσεις που περιλαμβάνουν και κατοικία εξοχική ή κύρια άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων, θα εφαρμόζεται συντελεστής κατοικίας 5 (όπως προβλεπόταν και στο σχέδιο για τον ΕΝ.Φ.Α).

Ο υπολογισμός του φόρου για τις εκτάσεις εκτός σχεδίου θα γίνεται ως εξής: ο βασικός φόρος 0,001 ευρώ ανά τ.μ. θα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της έκτασης και εν συνεχεία με τον συντελεστή θέσης, τον συντελεστή άρδευσης (αν η έκταση είναι αρδευόμενη) και τον συντελεστή χρήσης.

Ουσιαστικά, με το νέο σχέδιο ο συντελεστής για τις μονοετείς καλλιέργειες (βαμβάκι, σιτηρά, καπνά κ.λπ.) αυξάνεται σε 2 από 1 που προβλεπόταν στο σχέδιο για τον ΕΝ.Φ.Α. δηλαδή διπλασιάζεται! Επιπλέον, καθιερώνεται ένας νέος συντελεστής για τις αρδευόμενες εκτάσεις, ο συντελεστής άρδευσης 1,1, ο οποίος προσαυξάνει το φόρο περαιτέρω κατά 10%! Από την άλλη πλευρά, ο συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα, ο οποίος προβλεπόταν στο σχέδιο για τον ΕΝ.Φ.Α. μόνο για τις εκτάσεις που είχαν απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από τη θάλασσα και κλιμακωνόταν από 1,2 έως 3 καταργείται. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα να προκύψουν αυξημένοι φόροι για χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κατέχουν εκτάσεις με μονοετείς καλλιέργειες και ταυτόχρονα να μειωθούν σημαντικά οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τις παραθαλάσσιες εκτάσεις. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι φόροι στα αγροτεμάχια θα είναι μειωμένοι σημαντικά σε σύγκριση με αυτούς προέκυπταν με βάση το νομοσχέδιο για τον ΕΝ.Φ.Α. Κι αυτό διότι ο βασικός φόρος πέφτει στο 1 ευρώ ανά στρέμμα από 1,5 ευρώ ανά στρέμμα, που προέβλεπε το σχέδιο νόμου για τον ΕΝ.Φ.Α. Μειώνεται δηλαδή κατά 33%.

Β. Ο συμπληρωματικός φόρος θα έχει τη λογική του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που ισχύει και σήμερα. Δηλαδή θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των οικοπέδων εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, με αφορολόγητο όριο και προοδευτική φορολογική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο θα είναι αυξημένο στις 300.000 ευρώ. Επίσης οι συντελεστές του συμπληρωματικού φόρου θα ξεκινούν από 0,1% για ακίνητες περιουσίες συνολικής αξίας λίγο πάνω από το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω των 800.000 ευρώ.

Τα νομικά πρόσωπα θα φορολογούνται όπως και τώρα με τον ΦΑΠ: θα επιβαρύνονται με το συμπληρωματικό φόρο από το πρώτο ευρώ της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους. Δηλαδή για τα νομικά πρόσωπα δεν θα ισχύει αφορολόγητο όριο στο συμπληρωματικό φόρο (όπως και στον ΦΑΠ). Οι συντελεστές του νέου φόρου πάντως θα είναι κατά τι μειωμένοι, από 0,6% και 0,3% σε 0,5% και 0,25% αντιστοίχως.

To νέο σχέδιο για τη φορολογία των ακινήτων προβλέπει επίσης:

- την αύξηση των εισοδηματικών ορίων μέχρι τα οποία παρέχεται μερική ή όλικη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του νέου φόρου ακινήτων στους οικονομικά ασθενέστερους, δηλαδή σε ανάπηρους, μακροχρόνια άνεργους, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Συγκεκριμένα, το όριο ετησίου εισοδήματος αυξάνεται από 7.000 σε 9.000 ευρώ ενώ η προσαύξηση του ορίου παραμένει στα 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος.

- ρήτρα εισπραξιμότητας, σύμφωνα με την οποία όσο μεγαλύτερο ποσοστό εισπραξιμότητας επιτυγχάνεται πάνω από τον στόχο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 82%, τόσο θα μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κατοικίες

1) Φορολογούμενος διαθέτει διαμέρισμα 100 τμ. 15ετίας πρώτου ορόφου με μία πρόσοψη σε περιοχή με τιμή ζώνης 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
- Φόρος με αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ: 255,53 ευρώ.
- Φόρος με νέο σχέδιο Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων: 222,20 ευρώ
Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 33,33 ευρώ
2) Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του μεζονέτα 200 τ.μ. 10ετίας με μια πρόσοψη σε περιοχή με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. H αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από 300.000 ευρώ
- Φόρος αρχικό σχέδιο: 4.028 ευρώ
- Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων: 3.080 ευρώ
- Συμπληρωματικός φόρος (νέος ΦΑΠ): 3.900 ευρώ
Συνολική επιβάρυνση με το νέο σχέδιο για 2014: 6.980 ευρώ
Επιβάρυνση με νέο σχέδιο : 2.952 ευρώ


Οικόπεδα

Φορολογούμενος έχει οικόπεδο 500 τμ. σε περιοχή με μοναδιαία αξία 5.000 ευρώ/τμ.
Φόρος:
• Φόρος με αρχικό σχέδιο: 15.000 ευρώ.
• Φόρος με νέο σχέδιο Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων: 4.500 ευρώ
Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 10.500 ευρώ.


Αγροτεμάχια

- Φορολογούμενος, διαθέτει εκτός σχεδίου 4 στρέμματα με δέντρα στην περιοχή Βουλιαγμένης της Αττικής. Εντός της έκτασης υπάρχει και κτίσμα επιφάνειας 130 τ.μ. που δεν είναι πρώτη κατοικία.
- Φόρος με βάση το αρχικό σχέδιο: 504 ευρώ.
- Φόρος με νέο σχέδιο: 132 ευρώ.
Ελάφρυνση με νέο σχέδιο: 372 ευρώ

- Αγρότης με 50 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης στην Καρδίτσα ( βαμβάκι , σιτηρά) αρδευόμενη.
- Φόρος με βάση το αρχικό σχέδιο : 99 ευρώ.
- Φόρος με βάση το νέο σχέδιο: 110 ευρώ
Επιβάρυνση με νέο σχέδιο: 11 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
 


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε το σχόλιο σας:
Από* Τίτλος* Κείμενο*
χαρακτήρες απομένουν

αποστολή
Οι United Reporters διατηρούν το δικαίωμα να μην δημοσιεύουν σχόλια αναγνωστών, προσβλητικά, υβριστικά και ρατσιστικού περιεχομένου
 
Πρόσφατα Δημοφιλή