Ρεπορτάζ

 
Πόσα χρήματα και ποιοι θα πάρουν για την «επιδότηση» του πετρελαίου θέρμανσης
Όλο το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Ποια τα γεωγραφικά και εισοδηματικά κριτήρια – Τι ισχύει με τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών – Τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες
11.10.2012
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
georgepalaitsakis@gmail.com
εκτύπωση αύξηση μεγέθους κειμένου μείωση μεγέθους κειμένου

Επιστροφή φόρου ή «επιδότηση» 0,28 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που θα αγοράζουν από την προσεχή Δευτέρα δικαιούνται να εισπράττουν από το υπουργείο Οικονομικών εκατοντάδες χιλιάδες άγαμοι φορολογούμενοι και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, βάσει επιπρόσθετων γεωγραφικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της επιστροφής φόρου δεν θα μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο, το ύψος του οποίου θα εξαρτάται από τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της κύριας κατοικίας για την οποία γίνεται η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης καθώς επίσης και από την γεωγραφική-κλιματική ζώνη στην οποία κατοικεί ο δικαιούχος.

Τα ποσά των επιστροφών φόρου που θα εισπράξουν την περίοδο από 15-10-2012 μέχρι 30-4-2013 χιλιάδες δικαιούχοι, που κατοικούν σε σπίτια από 30 τ.μ. και πάνω, θα κυμαίνονται από 42 έως 840 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο θα θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών από την επόμενη εβδομάδα:

1) Όλοι οι καταναλωτές θα προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης στην φετινή ακριβή τιμή, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1,35 και 1,45 ευρώ το λίτρο. Στη συνέχεια, όσοι δικαιούνται να εισπράξουν την επιστροφή του φόρου θα λαμβάνουν εκ των υστέρων, μετά από κάθε προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος από 15-10-2012 ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και του ισχύοντος μέχρι 30-4-2012 ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης, προσαυξημένη κατά 0,01 ευρώ! Ουσιαστικά για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που θα προμηθεύεται ο δικαιούχος θα λαμβάνει 0,28 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε διαφορά ΕΦΚ 0,27 ευρώ προσαυξημένη κατά 0,01 ευρώ.

Η διαδικασία που θα εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει, ειδικότερα τα εξής:

α) Σε ηλεκτρονική φόρμα που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις είσπραξης επιστροφών φόρου για τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τις οποίες δικαιούνται να επιδοτηθούν. Κάθε ενδιαφερόμενος, στην αίτηση που θα συμπληρώνει θα πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ του και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του, στον οποίο επιθυμεί να γίνεται η πίστωση των επιστρεφόμενων ποσών.

β) Από τη στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της κάθε αίτησης με τα απαιτούμενα στοιχεία, η ΓΓΠΣ θα ελέγχει (μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης των δεδομένων της αίτησης με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για τα δηλωθέντα εισοδήματα και ακίνητα όλων των φορολογουμένων) εάν ο αιτών πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνει ότι τα κριτήρια αυτά πληρούνται, θα δίδει την προέγκρισή της για την καταβολή επιστροφών φόρου στον αιτούντα.

γ) Από κει και πέρα, κάθε επιστροφή φόρου θα επιδιωχθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο 10-15 μέρες μετά από κάθε αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Η ΓΓΠΣ θα διασταυρώνει τα αναγραφέντα στην αίτηση στοιχεία του δικαιούχου με τα στοιχεία όσων έχουν αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», στο οποίο οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων θα εξακολουθούν να υποβάλλουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε απόδειξη λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης που εκδίδουν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ΑΦΜ καταναλωτή, πωληθείσα ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης και τιμή πώλησης).

δ) Ειδικά κάθε ένοικος πολυκατοικίας, στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλει στην ΓΓΠΣ για να κατοχυρώσει το δικαίωμα είσπραξης επιστροφής φόρου, θα πρέπει να συμπληρώσει επιπλέον τρία ακόμη στοιχεία: τον ΑΦΜ του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες διαχειριστή, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ για το κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας και τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο διαμέρισμά του, σύμφωνα με τον κατάλογο των κοινοχρήστων. Τα στοιχεία που αφορούν στον ΑΦΜ του διαχειριστή και στον αριθμό παροχής του κοινόχρηστου ρεύματος θα πρέπει να αναγράφονται και στην απόδειξη λιανικής πώλησης που θα εκδίδει ο προμηθευτής του πετρελαίου. Μέσω του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» στο οποίο θα έχουν υποβληθεί από τους λιανοπωλητές πετρελαίου όλα τα στοιχεία των αποδείξεων λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, η ΓΓΠΣ θα εξακριβώνει ότι η πολυκατοικία στην οποία ανήκει ο κάθε δικαιούχος παρέλαβε μια συγκεκριμένη ποσότητα λίτρων πετρελαίου θέρμανσης. Από τη στιγμή που θα εξακριβώνει το γεγονός αυτό η ΓΓΠΣ θα υπολογίζει τα αγορασθέντα λίτρα που αντιστοιχούν στα χιλιοστά του κάθε δικαιούχου ενοίκου, θα πολλαπλασιάζει τον αριθμό των λίτρων αυτών με 0,28 ευρώ ανά λίτρο και το ποσό που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό αυτό θα είναι η επιστροφή φόρου που θα εγκρίνει προς πληρωμή για τον κάθε δικαιούχο.

ε) Το συνολικό ύψος της επιστροφής φόρου που θα μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος, την περίοδο από 15-10-2012 μέχρι 30-4-2013, δεν θα μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο.

2) Η επιστροφή φόρου θα καταβάλλεται σε όσους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα κριτήρια που θεσπίζονται είναι τα εξής:

-Γεωγραφικά: Για κάθε δικαιούχο θα ισχύει ανώτατο όριο ποσότητας επιδοτούμενων λίτρων και αντίστοιχο ανώτατο όριο επιστρεπτέου φόρου ανάλογα με την γεωγραφική-κλιματική ζώνη στην οποία κατοικεί και τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας του. Η ελληνική επικράτεια θα χωριστεί σε τέσσερις γεωγραφικές-κλιματικές ζώνες, σε κάθε μία από τις οποίες θα οριστεί και ένα διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας. Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων θα οριστεί στα 25 λίτρα ανά τ.μ. στην Α’ ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στην Β’ ζώνη, στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στην Γ’ ζώνη και στα 5 λίτρα ανά τ.μ. στη Δ’ ζώνη.

-Εισοδηματικά. Δικαιούχοι της επιστροφής φόρου θα είναι άγαμοι πολίτες με ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ και οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 23.350 ευρώ. Το ισχύον κατά περίπτωση όριο θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τα πρώτα τρία προστατευόμενα τέκνα.

-Περιουσιακά. Εξαιρούνται από το δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης οι άγαμοι με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ, καθώς και οι οικογένειες με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Επίσης, εξαιρούνται όσοι έχουν στην κατοχή τους πισίνες, σκάφη αναψυχής και άλλα περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγάλης αξίας που θεωρούνται «τεκμήρια διαβίωσης».

-Επιφάνειας. Αν η επιφάνεια της θερμαινόμενης κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. τότε θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της επιστροφής, ενώ εάν υπερβαίνει τα 120τ.μ. τότε το ποσό της επιστροφής θα περιορίζεται μέχρι το τμήμα εκείνο που αντιστοιχεί στα πρώτα 120 τ.μ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε το σχόλιο σας:
Από* Τίτλος* Κείμενο*
χαρακτήρες απομένουν

αποστολή
Οι United Reporters διατηρούν το δικαίωμα να μην δημοσιεύουν σχόλια αναγνωστών, προσβλητικά, υβριστικά και ρατσιστικού περιεχομένου

μαρια
18.12.2012 17:59
γιατι?
καλησπερα!εγω η κορη μου κ ο αντρας μου μενουμε μαζι με τουσ γονεις μου ο πατερας μου εβαλε γυρω στα 300λιτρα πετρελαιο εκανε την αιτηση αρχες νοεμβριου κ ακομα δεν μπηκαν λεφτα στον τρπεζικο λογαριασμο του!!!γιατι???
 
Πρόσφατα Δημοφιλή